технічне меню
      

      Давньоруська держава залишила яскравий слід у світовій історії ІХ-ХІІІ ст. Це перше чітко виражене державне утворення східних слов’ян. З середнього Подніпровя, споконвічної землі слов’ян виросла імперія, яка об’єднала різноманітні племена від Карпат до фінського Поволжя. На київських пагорбах з давніми державницькими традиціями з приходом новгородсько-бодричівської династії Рюриковичів створилися умови для розвитку торгівлі та централізації земель навколо Києва.
      Завдяки державній єдності руських земель взаємозбагачувалися уклад життя, мова, матеріальна й духовна культура їхнього населення.
      Міжнародний авторитет і військова міць держави поєднувалися  з високим рівнем економічного розвитку.
      В час існування Київської держави руська (українська) народність отримала стимул для свого господарського, політичного й культурного розвитку. На думку видатного українського історика Михайла Грушевського: "Русь - є першою формою української державності". Його багатотомна праця так і називається: "Історія України-Руси".

Йде заміна карти на HTML5. Прошу включить Flash

     
 

 

 
Інтерактивна Мапа